Zaznacz stronę

Istnieją różne typy implantów zębowych. Ich podział skupia się na kilku aspektach fizycznych właściwości. I tak mamy implanty zębów wyodrębnione ze względu na: materiał z jakiego zostały wykonane (tytanowe, cyrkonowe), kształt (śrubowe, cylindryczne, krótkie, zygomatyczne, żyletkowe), ilość składowych implantu (dwuczęściowe, jednoczęściowe), usytuowane względem kości i tkanek miękkich (śródkostne, przedśluzówkowe, podokostnowe), etapy zakładania (jedno-, dwu-, wieloetapowe), funkcje ( ostateczne, tymczasowe). Jeżeli chodzi o wybór najlepszej metody implantacji zębów, to powinna ona być wykonywana pod ścisłą kontrolą lekarza, wsparta precyzyjną diagnostyką (na przykład z wykorzystaniem technologii CAD/CAM, badaniami obrazowymi), w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Aby nieco ułatwić wybór swoim pacjentom, każdy stomatolog powinien omówić wady i zalety proponowanych przez siebie implantów. Przykładowo, najczęściej proponowane implanty jedno- lub dwuetapowe różnią się ilością wizyt u stomatologa oraz ogólną długością trwania zabiegu. Zdecydowanie więcej czasu wymaga dwuetapowy ale jednoetapowy musi mieć warunki aby w ogóle zaistniał. Tak samo, jeżeli chodzi o porównania metod implantacji tradycyjnej z metodami z zastosowaniem technologii CAD/CAM, która polega na komputerowy wspomaganiu projektowania dentystycznego. Im nowocześniejszy sprzęt, tym jest on dokładniejszy, ale rosną także koszty dla takiej usługi stomatologicznej i w nie każdym gabinecie jest ona oferowana na takim poziomie jak w PrecisDent w Gorlicach. Każdy z tych typów implantów ma swoje wady/zalety i warto się z nimi zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Jakie implanty zębów wybrać?

Jeżeli chodzi o wybór najlepszej metody implantacji zębów, to powinna ona być wykonywana pod ścisłą kontrolą lekarza, wsparta precyzyjną diagnostyką (na przykład z wykorzystaniem technologii CAD/CAM, badaniami obrazowymi, zdjęciami stomatologicznymi), w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Aby nieco ułatwić wybór swoim pacjentom, każdy dobry stomatolog powinien omówić wady i zalety proponowanych przez siebie implantów. 

Implanty zębów jednoetapowe lub dwuetapowe

Przykładowo, najczęściej proponowane implanty jedno- lub dwuetapowe różnią się ilością wizyt u stomatologa oraz ogólną długością trwania zabiegu. Zdecydowanie więcej czasu wymaga dwuetapowy ale jednoetapowy musi mieć warunki aby w ogóle mógł zostać wprowadzony. 

Implanty zębowe – tradycyjnie czy w nawigacji komputerowej?

Tak samo, jeżeli chodzi o porównania metod implantacji tradycyjnej z metodami z zastosowaniem technologii CAD/CAM, która polega na komputerowy wspomaganiu projektowania dentystycznego i wprowadzania implantów przez szablony chirurgiczne. Im nowocześniejszy sprzęt, tym jest on dokładniejszy, ale rosną także koszty dla takiej usługi stomatologicznej i nie w każdym gabinecie jest ona oferowana na najwyższym poziomie. Każdy z tych typów implantów ma swoje wady/zalety i warto się z nimi zapoznać przed podjęciem ostatecznej decyzji i umówić do dobrego dentysty implantologa na konsultację implantologiczną